tirsdag den 18. maj 2010

Solo Show in Copenhagen


Adultlessons
En Solo udstilling af Sif Itona Westerberg (1985, DK)

Galleri KNAS
Ahornsgade 8, kld, tv 2200 København N

Fernisering 5. Juni 2010


Direkte oversat betyder udstillingens titel ”voksen lektioner”, men leger med ordet ”adolesence” som fra latin betyder ”at vokse op”, og på engelsk bruges om puberteten.

I udstillingen ”Adultlessons” undersøges stadiet mellem barn og teenager.
Det er særligt i det skrøbelige stadie mellem barndom og ungdom, at seksualiteten og den kønslige selvforståelse tar afsæt, og hvor det at identificere sig selv, inden for disse kategorier, i højere grad fremstår som en nødvendighed - eller en livs konsekvens - end som en mulighed blandt andre muligheder.
Man taler gerne om dannelse, i forbindelse overgangen fra barn til voksen.
Man ”vokser op ”, og tilegner sig dermed en kønsforståelse og en seksualitets forståelse, som er baseret på hvilke regler og normer, det givne samfund foreskriver.
Den unge lærer altså, at træde ind i en voksen verden, eller måske snarere, i første omgang, at mime denne.
Det er netop dette overgangs landskab, og dets spændingspunkter, som filmen ”First”, udstillingens centrale værk, beskæftiger sig med. ”First” Er en 11 min lang animations film.
Filmen undersøger de tilstande, der opstår i mellemrummene mellem forskellige måder at være til på, forskellige identifikations systemer, og forskellige stadier i tilværelsen.
En film om det at være midt i mellem.
Om kunstneren:
Sif Itona Westerberg er født 1985 i København og har netop gennemført sit 3. studieår på Det Fynske Kunstakademi.
Overgangstilstande og transformationer er centrale begreber i Sif Itona Westerbergs praksis, som for størstedelens vedkommende består af stop-motion film.
Hun arbejder blandt andet med de interessante modsætningsforhold, som opstår når man lukker uhyggen, det absurde eller det grænseoverskridende ind, i et ellers trygt, rart eller genkendeligt rum.

Om Galleriet:
Galleri KNAS er et lille non-profit kunstforum midt på nørrebro.
Det Svenske kunstnerkollektiv Caper står bag Galleriet, som hovedsageligt beskæftiger sig med streetart, graffiti og andre former for D.I.Y. udtryk.
Se galleriets hjemmeside: www.galleriknas.dk

Udstillingen har åbent fra 5 juni – 30 juni. Torsdage kl. 17-20 og lørdage kl. 14-17.søndag den 9. maj 2010

upcomming group exibithion in Odense


PRESSEMEDDELELSE
Make Ends Meet

3. års-udstilling 2010
Fernisering 12. maj 2010 fra kl. 16-21.
Pantheonsgade 2-4
5000 Odense C.3. årgang præsenterer:
”Make Ends Meet”, en gruppeudstilling. 11 kunststuderende viser egne værker og bevæger sig mediemæssigt bredt inden for samtidskunsten i genrer som maleri, installation, lyd, tegning, videokunst, fotografi, tekst og collage.

Gruppeudstillingen ”Make Ends Meet” handler for de 11 aspirerende kunstnere, som udgør 3 årgang på Det Fynske Kunstakademi, om at få flere faktorer til at gå op i en højere enhed.
Det 3. år på kunstuddannelsen er som regel et år, hvor de studerende, efter at have eksperimenteret og prøvet forskellige medier og udtryksformer af, så småt begynder at pejle sig ind på et mere særegent og sikkert kunstnerisk udtryk. Et år, hvor ender mødes for at give nye betydninger og udgøre et samlet hele.
For årgangen som gruppe ligger også den kuratoriske udfordring i at få de mange forskellige udtryksformer til at balancere og tale sammen.
Udstillingen er fra a til z arrangeret og udført af de 3. års-studerende.
Med denne udstilling markereres afslutningen på de første tre års uddannelse på Det Fynske Kunstakademi.

Deltagende kunstnere

Anna Bak, Nanna Bjerregård, Nick Bojesen, Benedikte Sander Laursen, Billie Maya Johansen, Lena Johansen, Hilmar B. Pedersen, Clara Starck, Anne Sophie Streyffert, Oskar Sølvsten, Sif Itona Westerberg.

Alle er velkomne!

Praktisk information og åbningstider:
Udstillingen har åbent:
12 - 26 maj 2010

Tirsdag – søndag kl. 12 - 17
Pantheonsgade 2-4,
5000 Odense C.