torsdag den 27. februar 2014

Hope to see you next friday!


torsdag den 20. februar 2014

Aluminum Reliefs

I currently have some ceramic works at this exhibition at Vejen Kunstmuseum


BETROET TVIVL – Kunstnerkeramik 2013 
Særudstilling på Vejen Kunstmuseum 1. dec. 2013 – 27. april 2014
Den åbnes gradvist i løbet af december, og står fuldt færdig fra den 26. dec. 2013 

Værker af Karen HARSBO, der har inviteret: Ulla BECH-BRUUN, Ida Raben DAVIDSEN, FLOPPER (Christian Mastrup), Christina HAMRE, Jan S. HANSEN, Kasper HESSELHOLDT, Sofie HOLTEN, Marie LENSKJOLD, Morten MODIN, Andreas RASMUSSEN, Kaspar Oppen SAMUELSEN, Anne Sofie SANDAL, Andreas SCHULENBURG, Anne Mette SCHULTZ, Lydia Hauge SØLVBERG, Alexander TOVBORG, Sif Itona WESTBERG og Kathrine ÆRTEBJERG.

søndag den 15. september 2013

Remains of Eternity - OK Corral


mandag den 2. september 2013

Upcoming Solo Show in Copenhagen
R E M A I N S   O F   E T E R N I T Y

S I F   I T O N A   W E S T E R B E R G 


Opening: Friday September 13th 2013, 5pm – 9pm

Opening hours: 1pm – 5pm
Saturday 14th, wednesday 18th,
thursday 19th, friday 20th, and saturday 21th

Open by appointment Monday 23th - thursday 26th open by appointment, call 0045 53159551
OK Corral, Carlsbergbyen, Malttorvet 2, 1799 Kbh V

Finisage and Sci-fi radiodrama friday 27th 5pm - 9pm

(scroll down for danish version)

Remains of Eternity is an exhibition about digging, excavating, searching and leaving things behind. About holes, through time, and actual solid matter. The installational works of the exhibition, constitutes a strange archive, of time and remains. An echo of presence vibrates between the walls of the exhibition space, oscilliating back and forth between transient immateriallity and the density of eternity.
It all begins with a descent. An opening. A mineshaft. A movement into primordial darkness, where time is consecrated into walls of hard rock, and the possibility of collapse is imminent.
A path of plaster cast tiles is winding its way through the exhibition space. The path constitute a porous membrane between subject and surrounding. A mutually protecting gesture that allows for examination or observation from a safe distance.
Leaning up against the walls are a series of plaster boards. In their surface are fossil imprints of fern leaves. They are miming a landscape surrounding the path, a prehistoric forrest, archived and frozen into hardened organic mass. The archive is created in the hope of a promise of tomorrow. With this clear and structured eternalisation, time is sought stretched and bent. The capacity of the plaster has gone from dust to memory stick.
On an iron shelve, is a satellite photography, of an open-pit mine. The recognizable organic shapes surrounding the open pit, is broken up by the traces of digging, and makes the whole landscape look more like a computer generated sci-fi movie set. A crater on Earth viewed from outer space. A violent absence, a monument in reverse, printed into the surface of the Earth. A never sleeping mine in constant change. Growing larger and deeper every day, swallowing entire cities in its growth. Everything we do leaves traces. Some are created by what we do, and some by what we don't do. Some are simply created by time. Traces are absence and presence combined. Void and object forever reverberating.

Sif itona Westerberg (DK. 1985) graduates from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2014. Her work concerns social structures in the intersection between the political and the cosmological. Her primary media are sculpture and installation.
Her most recent exhibitions are”Stedfortrædere” at MOHS exhibit and ”The U in Us is for Utopia” at Fifth Floor Copenhagen

OK Corral is an artist run project space and studio community housed in the Red Warehouse, a former workshop building in Carlsberg City, Copenhagen. The breadth of the OK Corrals interdisciplinary projects range from solo and group exhibitions with national and international artists, open university to cooperation with local and international artist-run spaces.Udstillingen Remains of Eternity handler om det at grave, udlede, søge og efterlade. Om huller gennem tid og solid faktisk masse. Udstillingens skulpturelle, installatoriske værker udgør et aparte arkiv over spor og tid. Et eccho af tilstedeværelse kastes rundt mellem udstillingens vægge, pendulerende mellem det flygtigt immatrielle og evighedens massefylde.
Det hele starter med en nedstigning. En åbning. En mineskakt. En bevægelse ind i et urmørke, hvor tid hænger kondenseret i klippevægge, og muligheden for kollaps er konstant.
Gennem udstillingslokalet snor sig en svævende sti, af støbte gipsplader. Stien udgør en skrøbelig membran mellem subjekt og omgivelserne. En gensidigt beskyttende gestus som tillader undersøgelse eller observation fra sikker afstand.
Lænet op af væggene står en serie store tavler, også i gips. I gipsens overflade ser man forsile aftryk af bregneblade. Tavlerne danner et mimet landskab omkring stien, en urskov arkiveret og fastfrosset i stivnet organiske masse. Arkivet er skabt i et håb, om løftet om i morgen. Ved denne forevigelse forankret i struktureret overskuelighed, er tiden søgt manipuleret og strukket. Gipsen i funktion har bevæget sig fra støv til memorystick.
På en hylde af stål ligger et satelitfotografi af et minebrud. De genkendelige organiske former omkring bruddet, brydes af udgravningens baner, og får det hele til at ligne en computergenereret kulisse til en sci-fi film. Fra det ydre rum ses et krater på jorden. Et gabende tomrum, som et negativt monument, sprængt ind i jordens skorpe. En mine i konstant forandring, som aldrig sover, men hver dag vokser sig større og dybere og sluger hele bysamfund i sin vækst.
Alt hvad vi foretager os efterlader spor. Nogle skabt af det som vi gør, eller ikke gør, nogle skabt af tiden alene. Spor er på en gang fravær og tilstedeværelse. Rum og tomrum i vibrerrende efterklang.

Sif Itona Westerberg (DK. 1985) Tager afgang fra Det Kongelige Danske Kunstakademi sommeren 2014.
Hun arbejder med sociale strukturer i krydsfeltet mellem det politiske og kosmologiske.
Hendes primære medier er skulptur og installation. Hendes seneste udstillinger er ”Stedfortrædere” på MOHS exhibit og ”The U in Us is for Utopia” på Fifth Floor Copenhagen

OK Corral er et kunstnerdrevet projektrum og atelierfællesskab, der har til huse i Rød Lagerbygning, en tidligere værkstedsbygning i Carlsberg Byen, København. Spændvidden i OK Corrals interdisciplinære projekter går fra solo- og gruppeudstillinger med nationale og internationale billedkunstnere, åbent universitet til samarbejde med andre lokale og internationale kunstnerdrevne rum.

torsdag den 21. marts 2013

Stedfortrædere